8. detsember 2006

Ilmus kodanikualgatusi tutvustav kogumik

Eesti Roheline Liikumine andis välja intervjuude kogumiku, kus räägivad avalikkusele seni vähem tuntud inimesed, kes on viimastel aastatel andnud märkimisväärse panuse omakandi keskkonna ja avatuma ühiskonna heaks. Väljaanne on tunnustuseks kohalikele inimestele üle Eesti, kes kodanikualgatuse korras omakandi keskkonna eest seisavad.

Kogumiku kümme intervjuud annavad ülevaate kohalike aktivistide saavutustest ja eneseohverdusest, olles sellega inspiratsiooniallikaks kõigile, kelle jaoks on oluline oma kodukoha keskkonna ja identiteedi säilimine. Lugude seas on ka 4 kohtusse jõudnud juhtumit - Ess-soo kaevandamine, vanglate haigla planeerimine Jämejala parki, Kagu-Eesti regionaalprügila ja Paluküla hiiemäele spordikeskuse rajamise kavad. Oma tegudest ja mõtetest räägivad ka inimesed Supilinna Seltsist, Nabala Keskkonnakaitse Ühingust, Prussakovi nimelisest rattaühingust, steriliseerimiskeskuse vastaste esindaja, Saare maavalitsuse planeeringuspetsialist ja Häädemeeste märgalakompleksi taastamise eestvedaja. "Praegu suhtutakse aktiivsetesse kodanikesse paljudes ametkondades nagu tülikatesse veidrikesse, kes segavad tarkade ametnike ja niinimetatud arendajate otsustamist," lausus kogumiku koostaja, Eesti Rohelise Liikumise liige Liis Keerberg. "Samas on organiseeritud kodanikualgatus tihti ainsaks jõuks, mis aitab tasakaalustada rahamaailma survet, kaitsta avalikke huve ja elamisväärset keskkonda." Raamat on tasuta levitamiseks, seda saab Eesti Rohelise Liikumise Tartu ja Tallinna kontoritest ning see on allalaaditav ka veebiaadressilt - www.roheline.ee/files/planeering/keskkond-ja-kodanikualgatus.pdf. Kogumik on ilmunud Euroopa Liidu Phare projekti "Valitsusväliste organisatsioonide keskkonnaprojektide edendamise programm kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja Eesti EL-iga liitumisprotsessi toetamiseks" raames. LISAINFO: Liis Keerberg, ilivuup [ät] gmail.com, 5208967

22. november 2006

pildikesi Ess-soostSeltsingu loomislugu

2004 a. juunis saadi teada Ess-sood ähvardavast ohust, arendaja oli esitanud avalduse soos turbatootmisala taastada. Vajadus seltsingu järele tekkis septembris. Nii loodi 03. septembril 2004 aastal seltsing Roheline Urvaste. Seltsingusse kuulub hetkel 17 aktiivset inimest. Antud hetkel on seltsingu Roheline Urvaste põhieesmärgiks Ess-soo kaitse ja hoid, kuid samuti pöörab seltsing tähelepanu ka teistele Urvaste vallas asuvatele loodusobjektidele ja keskkonnaprobleemidele. Meie sooviks on inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmine, et tulevikus jääks vähemaks näiteks selliseid olukordi, kus inimene viib prügi metsa alla. Seltsingu liikmed on korraldanud rabamatkasid Ess-soosse, traditsiooniks on saanud seltsingu sünnipäeva tähistada talguna - esimesel aastal Pokumaa territooriumi korrastamisel, tänavu aga võimsa Mäe-Lõhtsuu tamme ümbruse korrastamisel. Kohturahasid oleme teeninud näiteks jõululaadal käsitööd müües.