15. detsember 2010

Urvaste Vallavolikogu otsustas eileõhtusel istungil võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla

On suur rõõm! Kohaliku maastikukaitseala loomine tähendab, et Ess-soo looduslikuna säilinud alal ei tohi rajada maaparandussüsteeme, kaevandada maavara, teha uuendusraiet, kasutada taimekaitsevahendeid ja väetisi. Küll aga saavad inimesed kaitsealal jätkuvalt seeni ja marju korjata. Ess-soo on piirkonnas oluline jõhvikaraba ning siin leidub ka murakaid. Ess-soos on praeguseks registreeritud 11 looduskaitselise väärtusega linnuliiki ning siirdesookooslus väärib Natura 2000 võrgustiku kaitseala staatust. Hetkel on ala Natura varinimekirjas. Seltsing Roheline Urvaste alustas võitlust Ess-soo loodusliku osa allesjäämise eest 2004. aastal, vaidlustades kohtus kaevandamisloa väljaandmise korralduse. Toona jäi seltsing Riigikohtus kaotajaks asja aegumise tõttu. 2007. aastal alustas Urvaste Vallavolikogu 7 ühiskondliku organisatsiooni ja 17 ettevõtja ettepaneku alusel kohaliku kaitseala loomise menetlemist, kuid esimesel korral ei läinud kaitseala loomise eelnõu volikogus läbi. Ess-soo juhtumiga tegelenud Keskkonnaõiguse Keskus korraldab sel neljapäeval (16.12) Keskkonnaministeeriumis diskussiooniseminari kohalike kaitsealade loomise ja konfliktide lahendamise võimaluste teemal.

5. juuli 2010

Turbapalavik - 4. osa

Turbapalavik - 3. osa

Turbapalavik - 2. osa

Turbapalavik - 1. osa

21. juuni 2010

14. aprill 2010

Ühisele rabaretkele!


Esmaspäeval, 19. aprillil toimub retk kevadisse Ess-soosse. Buss väljub Kuldre koolimaja juurest kl 12.30. Rappa läheme Kärgula poolt, vana kaevandusala kaudu. Raba teisest servast tagasi tuleb buss orienteeruvalt kl 14.20. Bussisõit maksab 10 krooni.
Kõik huvilised on oodatud. Jalga tasub panna kummikud.
Kontakt tel 55613364

13. aprill 2010

Ess-soo avalik arutelu

Urvaste Vallavalitsus korraldab seoses Ess-soo kaitse alla võtmisega avaliku arutelu 20. aprillil kl 14.00 Uue-Antsla rahvamajas. Info tel 7857304, 5232057.

23. veebruar 2010

Avalik väljapanek: Ess-soo kaitseala

Mõni päev on veel aega saata oma ettepanekuid ja vastuväiteid Ess-soo kaitseala kohta

Teade

Avaliku väljapaneku korraldamine

Vastavalt Urvaste Vallavolikogu 23.05.2007.a. otsusele „Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine“ ja lähtudes Tartu Ringkonnakohtu 9.04.2009 otsusest. jätta jõusse halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-08-1195:
jätkab Urvaste vallavolikogu Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetlemist.
Avalik väljapanek kahe alternatiivse kaitseala kaardi ja piirikirjelduse, Urvaste valla ühiskondlike organisatsioonide ja ettevõtjate Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise ettepaneku, eksperdi arvamusega kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta toimub Urvaste Vallavalitsuses (aadress: Kuldre küla, Urvaste vald, Võru maakond). Materjalidega saab tutvuda Urvaste valla kodulehel www.urvaste.ee ja Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Võru büroos (aadress: Karja 17 a, Võru ) peale teate ilmumist ajavahemikul 10.02.2010 - 24.02.2010.
Avalik arutelu Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise asjus korraldatakse juhul, kui avalikustamise käigus avaldatakse selleks soovi.
Vastuväiteid ja ettepanekuid Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja kohta saab esitada kirja teel Urvaste Vallavalitsusele aadressil Kuldre küla, Urvaste vald, Võru maakond või e-posti aadressil sekretar@urvaste.ee kuni 25. veebruarini 2010.Lisainfo telefonil 5232057
Materjalidega saab tutvuda siin