14. märts 2008

Kõigi valdade ja linnade looduskaitsjad ühinege !


Järjest kasvav surve meie elukeskkonnale on tekitanud vajaduse asuda keskkonda kaitsma. On loodud hulga omaalgatuslikke looduskaitseühendusi ning paljud kohalikud seltsid on asunud kodukoha looduse kaitsele. Üheskoos tegutsedes, jagades kogemusi ja informatsiooni, oleme tugevamad ning meiega arvestatakse rohkem. Seltsing Roheline Urvaste teeb ettepaneku luua looduskaitseliste ühenduste ja looduskaitsvate inimeste vahel koostöövõrgustik. Kõik, kes on asjast huvitatud, võtke meiega ühendust meili teel.

E-post: rohelineurvaste@gmail.com