29. september 2008

Lõunalehe artikkel: "Sõda Ess-soo pärast viis urvastelased taas kohtusse"

Juba aastaid kohaliku Ess-soo pärast sõdinud seltsingu Roheline Urvaste ja kohaliku vallavolikogu konflikt jõudis teist korda kohtusse – seltsing vaidlustas volikogu otsuse, mis jättis soo kaitse alla võtmata.

Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamme sõnul on Tartu halduskohtu menetluses seltsingu Roheline Urvaste kaebus Urvaste vallavolikogu (VVK) vastu. „Oma kaebusega on seltsing vaidlustanud VVK 26. märtsi otsuse, millega otsustati jätta Ess-soo kaitse alla võtmata,“ teatas Tamm. „Kaebaja palub tühistada nimetatud otsuse ning kohustada VVKd Ess-soo kaitse alla võtmise uueks otsustamiseks.“

„Oli jah selline kahetsusväärne lugu,“ nentis seltsingu (ja ühtlasi ka vallavolikogu) liige Airi Hallik-Konnula. „Algul lootsime, et volikogu oma otsust kohalikku kaitseala mitte luua korrigeerib (esitasime vaide volikogu otsuse peale järgmisse volikokku), aga nad ei teinud seda. Siis otsustasimegi seltsingu koosolekul üksmeelselt ikkagi kohtusse minna.“

Nimelt võttis VVK märtsis vastu otsuse „mitte võtta Ess-sood maastikukaitse alla, kuna kaitse alla võtmisega võivad kaasneda suuremahulised rahalised kohustused Urvaste vallale”. Seltsing vaidlustas otsuse, kuna nende hinnangul oli see emotsionaalne ja põhjendused otsitud, Rohelise Urvaste hinnangul rikkus volikogu nii uurimispõhimõtet kui ka kaalutlusõigust. Suuresti just volikogule esitatud argumentide abil koostati ka kohtukaebus ning kohus võttis selle menetlusse.

„Aga nüüd juhtus selline asi, et pärast kohtu sellekohast teadet muutis 26. augusti volikogu advokaadi soovitusel oma märtsikuist otsust, mille me kohtusse kaebasime,“ nentis Hallik-Konnula. „Lisas sellele otsusele tagantjärele põhjendusi ja muutis otsuse sõnastuse ümber selliseks: „Mitte võtta Ess-sood maastikukaitse alla.“.“

Pärast augustikuist volikogu istungit valminud vastuskirjas kohtule tõi vallavolikogu esindav Rando Antsmäe advokaadibüroo Hallik-Konnula teatel välja kolm punkti: 1. et eelmise otsuse puudujäägid on nüüd kõrvaldatud; 2. et menetlusse tuleks kaasata ka OÜ Ketal Võru (kes soos kaevetöid tegema tahaks hakata – toim.); 3. et seltsingul Roheline Urvaste ei ole kaebeõigust.

Krista Tamme teatel on kohtuasja menetlus veel üsna algstaadiumis ning kuna volikogu vastus jõudis kohtusse alles eelmisel nädalal, siis ei ole ka istungiaega veel määratud. Hallik-Konnula andmetel võib menetlus tulla ka kirjalik.

Rohelise Urvaste jaoks on tegu juba teise korraga, mil Ess-soo küsimuses kohtuteed tuleb tallata. 2005. aastal jättis kohus rahuldamata seltsingu kaebuse, millega sooviti tühistada Võrumaa keskkonnateenistuselt OÜle Ketal Võru antud luba Ess-soos vähelagunenud turvast kaevandada. Volikogu on kohtuskäimiseks palganud advokaadi, seltsing saab tasuta õigusabi Keskkonnaõiguse Keskuselt.

VIDRIK VÕSOBERG LÕUNALEHT