14. aprill 2009

Roheline Urvaste sai ringkonnakohtus võidu

Just enne pühi tegi Tartu ringkonnakohus otsuse, millega jäeti rahuldamata arendaja apellatsioonkaebus ning jõusse jäi varasem halduskohtu otsus. Selle otsuse kohaselt tuleb rahuldada RU kaebus Urvaste vallavolikogu vastu; vallavolikogul tuleb tühistada 2008. aasta märtsis tehtud otsus „Ess-soo maastikukaitseala kaitse alla võtmisest keeldumine” ning selle otsuse muutmise otsus, mis tehti mullu augustis. Samuti peab volikogu Ess-soo kaitse alla võtmise küsimuse uuesti läbi vaatama. Ringkonnakohus leidis, et ei ole tõendatud riikliku huvi olemasolu turbakaevanduse rajamiseks ning selle puudumine kaitseala moodustamiseks. Samuti lükkab kohus ümber apellandi seisukoha, et RU-l ei ole selles küsimuses kaebeõigust, kuivõrd Riigikohus on seltsingule selles valdkonnas kord juba kaebeõiguse andnud. Samuti on RU üks neist organisatsioonidest, kes vallavolikogule Ess-soo kaitse alla võtmise ettepaneku tegid. Otsust saab 30 päeva jooksul Riigikohtusse edasi kaevata. Seltsingut esindas kohtus Keskkonnaõiguse Keskus, kes osutab seltsingule tasuta õigusabi