4. november 2009

Ess-soo vana maardla

Ess-soos pooleldi ammendatud ja mahajäetud turbamaardla on keskkonnareostuse objektiks, kus toimub pidev süsihappegaasi õhku paiskamine. Samas on Ess-soo näitel näha, kui suureks rändlindude kogunemispaigaks on see kujunenud . Kevadeti mängivad turbaväljal tedred. Sookured ja haned kogunevad kevadeti ning sügisel. Samas võtaks looduse parandustöö väga pikalt aega, enne kui vanad kaevandamishaavad saaksid parandatud. Vahepeal tundsid vana maardla vastu huvi ka mustikakasvatajad. Mis oleks Ess-soo vana maardlale parimaks lahenduseks? Kui palju mõjutaks maardla uuesti kasutusele võtmine looduslikku raba? Need on küsimused, mida tuleb hakata arutama, sest Ess-soo vana maardla suhtes on oma huvi üles näidanud turbatootmise ettevõtja. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon võtnud menetlusse ettevõtja geoloogilise uuringu loa taotluse.