27. juuli 2009

Ess-soo kaitseala loomise hetkeseis

Ess-soo kohaliku kaitseala küsimuses on hetkeseis meile teadaolevalt selles järgus, et ettevõtja ega kohalik vallavolikogu ei esitanud kassatsioonkaebust Riigikohtule ning volikogu on kohustatud asja uuesti läbi vaatama. Vallavolikogu poolt on Keskkonnamninisteeriumile saadetud kiri, kus soovitakse saada täpsem vastus selle kohta, kas riigil on Ess-soo küsimuses konkreetne huvi olemas ja milles see seisneb. Ega polegi hetkel muud kui oodata...