22. november 2006

pildikesi Ess-soostSeltsingu loomislugu

2004 a. juunis saadi teada Ess-sood ähvardavast ohust, arendaja oli esitanud avalduse soos turbatootmisala taastada. Vajadus seltsingu järele tekkis septembris. Nii loodi 03. septembril 2004 aastal seltsing Roheline Urvaste. Seltsingusse kuulub hetkel 17 aktiivset inimest. Antud hetkel on seltsingu Roheline Urvaste põhieesmärgiks Ess-soo kaitse ja hoid, kuid samuti pöörab seltsing tähelepanu ka teistele Urvaste vallas asuvatele loodusobjektidele ja keskkonnaprobleemidele. Meie sooviks on inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmine, et tulevikus jääks vähemaks näiteks selliseid olukordi, kus inimene viib prügi metsa alla. Seltsingu liikmed on korraldanud rabamatkasid Ess-soosse, traditsiooniks on saanud seltsingu sünnipäeva tähistada talguna - esimesel aastal Pokumaa territooriumi korrastamisel, tänavu aga võimsa Mäe-Lõhtsuu tamme ümbruse korrastamisel. Kohturahasid oleme teeninud näiteks jõululaadal käsitööd müües.