27. märts 2008

Hetked Ess-soost

Ess-soo vanasse maardlasse viib asfaltee

Ess-soo vana maardla (55 ha) - kraavitatud tühermaa, kus 20 aasta jooksul on vaid mõned taimed kasvama hakanud

Poolkaevandatud turbamaardlates käib pidev mineraliseerimisprotsess, mille käigus tekib väga suurtes kogustes kasvuhoonegaasi - CO 2-te

Ess-soos on registreeritud lisaks sookurgedele veel 10 LK all olevat linnuliiki (nt. metsis, teder)

Kas see on laukasilm? Ei! Hoopis vana maardla kraavidesse kogunenud vesi eksitab meid....

Ma olen madalal sündinud, mu hälli on varjanud rohi. Ma olen madalal sündinud, kuid siia ma jääda ei tohi.....Ess-soo sookured

Rabakooslus, mille asemel võib peagi samasugust kaevandatud tühermaad näha

Laukajärveke

Soovime, et kohalik volikogu märkaks, et Ess-soo looduslik osa vajab kaitsmist