4. detsember 2008

Halduskohus rahuldas seltsingu kaebuse

21. novembril tegi Halduskohus teatavaks otsuse, millega rahuldati seltsingu Roheline Urvaste poolt esitatud kaebus, kus palusime tühistada Urvaste Vallavolikogu poolt tehtud otsus Ess-soo maastikukaitseala mitte loomise kohta.

Kohtuvõitu on kajastanud: Võrumaa Teatja, Postimees, Eesti Päevaleht ja Lõunaleht.

RU tänab Keskkonnaõiguse Keskust, kes pakub meile tasuta õigusabi.