23. veebruar 2010

Avalik väljapanek: Ess-soo kaitseala

Mõni päev on veel aega saata oma ettepanekuid ja vastuväiteid Ess-soo kaitseala kohta

Teade

Avaliku väljapaneku korraldamine

Vastavalt Urvaste Vallavolikogu 23.05.2007.a. otsusele „Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine“ ja lähtudes Tartu Ringkonnakohtu 9.04.2009 otsusest. jätta jõusse halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-08-1195:
jätkab Urvaste vallavolikogu Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetlemist.
Avalik väljapanek kahe alternatiivse kaitseala kaardi ja piirikirjelduse, Urvaste valla ühiskondlike organisatsioonide ja ettevõtjate Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise ettepaneku, eksperdi arvamusega kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta toimub Urvaste Vallavalitsuses (aadress: Kuldre küla, Urvaste vald, Võru maakond). Materjalidega saab tutvuda Urvaste valla kodulehel www.urvaste.ee ja Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Võru büroos (aadress: Karja 17 a, Võru ) peale teate ilmumist ajavahemikul 10.02.2010 - 24.02.2010.
Avalik arutelu Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise asjus korraldatakse juhul, kui avalikustamise käigus avaldatakse selleks soovi.
Vastuväiteid ja ettepanekuid Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja kohta saab esitada kirja teel Urvaste Vallavalitsusele aadressil Kuldre küla, Urvaste vald, Võru maakond või e-posti aadressil sekretar@urvaste.ee kuni 25. veebruarini 2010.Lisainfo telefonil 5232057
Materjalidega saab tutvuda siin