4. november 2008

Kohtus

Seltsingu Roheline Urvaste esindaja Kärt Vaarmari ning RU juhtimisõiguslikud liikmed Airi ja Helina

Urvaste Vallavolikogu esindaja Toomas Ventsli ja OÜ Ketal Võru esindaja Andres Vinkel

29. oktoobril toimus Tartu Halduskohtus kohtuistung haldusasjas nr 3-08-1195. Arutlusel oli seltsingu Roheline Urvaste kaebus Urvaste Vallavolikogu 26.03.2008 otsusele nr 1-1/10. Istungil toimuvat on kajastanud Võrumaa Teataja artiklis "Ess-soo saatus on kohtu kätes" Kohtuotsus tehakse avalikuks 18. november 2008 a.