4. veebruar 2022

Kokkuvõtteks seltsingu Roheline Urvaste tegevusest ja Ess-soo päästmisest

Looduslikult ilusa ja looduskaitse seisukohast väärtusliku Ess-soo allesjäämise nimel panustasid väga paljud inimesed oma aega ning energiat. Kui sai selgeks, et paljud otsused on juba tehtud ja loodusväärtusi pole põhjalikult uuritud, asutati 2004. aastal seltsing Roheline Urvaste, mille põhieesmärgiks sai Ess-soo päästmine. Kuid seltsing korraldas ka heakorra talguid ning viis ellu mitmeid looduskaitse projekte, näiteks korrastati varasema Urvaste valla LK alused põlispuud. Seltsingusse kuulus 17 liiget. Kuid Ess-soo toetuseks andsid oma toetusallkirja ka tuhanded inimesed üle Eesti. Tegevus kestis kokku ca 10 aastat - seltsingu loomisest 2004 aasta septembris kuni Ess-soo maastikukaitseala moodustamiseni 2010 aastal, ametkondade viimaste otsuste tegemiseni 2013 a ja tänuürituse korraldamiseni 2014 a. Põhimõtteliselt on seltsing oma tegevuse lõpetanud, sest vaidlus soo osas on lõppenud, kõik osapooled said oma seisukohad öelda ja mitmete vaidluste tulemusena moodustati Ess-soo maastikukaitseala. Ess-soo looduskaitseline väärtus nii Eesti, kui Euroopa mastaabis ning olulisus kohalike elanike jaoks leidis kinnitust. 2018. aastast alates asus RMK taastama Ess-soo vana turbamaardlat. Allpool on kirjas Ess-soo päästmise kronoloogia. Seltsing on saanud tagasisidet, et läbitud vaidlus on olnud abiks ka teistele looduskaitselistele organisatsioonidele oma kodukoha loodusväärtuste eest seismisel ning antud juhtumi puhul oli oluline ka see, et kohus tunnistas seltsingute kaebeõigust looduskaitse küsimustes.
Seltsing on tänulik kõigile, kes andsid oma panuse Ess-soo päästmiseks. Eriti tänab seltsing Keskkonnaõiguse Keskust tasuta õigusabi eest.
.

Kommentaare ei ole: